Sylvester János Református Gimnázium és Szakgimnázium

acebook

sylvester@sylvester.hu

Tel. /Fax: +36 1 363 26 12

1149 Budapest, Pillangó park 3-5.

Szeretettel köszöntjük az iskola vezetősége, tanári kara és fenntartója,
a Dunamelléki Református Egyházkerület nevében!

Egyesület / 1%

2014-09-07

 

A Protestáns Gimnázium Egyesület

 

Az Egyesület szerepe és feladatai

 

 

A Protestáns Gimnázium Egyesület 1996-ban alakult . Célja és feladata a Sylvester János Református Gimnázium elődjének, a Sylvester János Protestáns Gimnáziumnak megalapítása  és fenntartása volt,   amit dr. Bibó István köré szerveződött pedagógusok és szakemberek  határoztak el, akik közül sokan máig az iskola tanárai.   A fenntartói feladatot 2004-től  az Egyesület által  létrehívott Protestáns Gimnázium Alapítvány látta el. Az iskola ebben a formában alapítványi iskolaként működött 2012. augusztus 31-ig abban az épületben, amelyet a XIV. kerületi Zuglói Önkormányzat és a Fővárosi Önkormányzat megegyezése alapján a Protestáns Gimnázium Egyesület oktatási feladatok ellátására 99 esztendőre bérbe kapott.  2004-től 2012-ig az Egyesület fő feladata  az általa létrehozott  fenntartó Alapítvány munkájának segítése volt, mind pedagógiai, mind szervezési, mind anyagi szempontból. Ez utóbbinak legfőbb, és mondhatni egyetlen jelentős bázisa az a segítség volt, amit az iskolába járó diákok szülei iskolafejlesztési hozzájárulás címén az Egyesület számlaszámára befizettek, ahonnan minden egyes forint az iskola működésének  biztosítására   fordíttatott. Az Egyesület, amíg ezt az érvényes jogszabályok előírták, ill. lehetővé tették , a kiemelkedően közhasznú státusznak mindenben eleget tett, így a befizetett támogatás összegét a Szülők adóalapjukból leírhatták. Amióta a  jogszabályok  változtak, az Egyesület a törvényi előírásoknak megfelelően   továbbra is őrzi közhasznú minősítését. (A kiemelten közhasznú státusz ma már nem létezik.)

2012-ben jelentős változás történt az iskola életében: a Protestáns Gimnázium Egyesület és a Magyarországi Református Egyház Dunamelléki Egyházkerülete között létrejött megállapodás értelmében az Egyesület lemondott az épület bérleti jogáról és azt, valamint a Gimnázium fenntartásának felelősségét átadta a Református Egyház Dunamelléki Egyházkerületének. A Protestáns Gimnázium Egyesület felelőssége  és elkötelezettsége azonban változatlan: a Sylvester János Református Gimnáziumban folyó  - új feladatokkal, pl. az SNI-s, autista diákok fejlesztésével, a szakközépiskolai oktatás bevezetésével bővült –pedagógiai folyamatok támogatása. A Református Egyház oktatási törvényének megfelelően az iskolát Igazgatótanács irányítja, amelynek hat  tagja az Egyesületből választotta a  fenntartó vezetés,  továbbá  az Egyesület tagjai aktív résztvevők az iskolavezetés mindennapi döntéseinek meghozatalában is. Az iskola anyagi támogatását továbbra is a Protestáns Gimnázium Egyesület kéri a tisztelt Szülőktől, amely támogatásnak minden fillérét természetesen a Sylvester János Református Gimnázium diákjainak érdekében, az ott folyó pedagógiai munka támogatására célzottan utal át.

 

 

 

 

 

Tájékoztató információk

 

Az Egyesület tagjainak névsora

Avar Gáborné    matematika-fizika szakos tanár

Beöthy Hanna   magyar szakos tanár (kilépett)

Dr. Bibó István  magyar-művészettörténet szakos tanár

Dr. Biró Zsolt      jogász, történelem- katolikus hittan szakos tanár

Bogdányi Gábor informatikus (kilépett)

Borsosné Kálmán Outi angol-latin szakos tanár

Botlik Benedek               informatikus, matematika-fizika szakos tanár

Dr. Imre Lajosné            biológia-földrajz szakos tanár  (elhunyt)

Kádár Lászlóné               matematika-fizika szakos tanár (kilépett)

Kézdy Péter                     evangélikus lelkész (kilépett)

Koczó Pál                         református lelkész, német- református hittan tanár

Kovácsné Thomann Mónika   magyar-történelem szakos tanár

Dr. Kristóf Imréné          gazdasági vezető

Kulcsár Andorné             pénztáros-adminisztrátor

Laborczi Zsuzsanna        fizika-kémia szakos tanár

Lindner Gusztávné         magyar-német szakos tanár

Nagy Vilmos Márton     történelem-politológia szakos tanár

Ötvös Zoltán                   olasz-történelem szakos tanár

Szalai Erika                      holland szakos tanár (kilépett)

Dr. Szűcs Ferencné        iskolatitkár  (kilépett)

Vitályosné Kiss Kornélia  angol-földrajz-történelem szakos tanár

Dr. Zólyomi Zoltánné    magyar-latin szakos tanár

 

 

 

 

Az iskolafejlesztési hozzájárulás

 

A Protestáns Gimnázium Egyesület számlaszáma:  11702036 – 20643728

Az iskola nevében is kérjük a tisztelt Szülőket, hogy az iskolafejlesztési hozzájárulást a fenti számlaszámra lehetőleg havonta legyenek szívesek befizetni, ill. átutalni.  Akinek bármi kérdése van, kérjük, vegye fel a kapcsolatot Nagy Géza gazdasági vezetővel, aki az Egyesület könyvelője is.

 

Ezúton is hálásan köszönjük minden támogatónknak az eddigi hozzájárulásokat és az  egyéb adományokat.