Sylvester János Református Gimnázium és Szakgimnázium

acebook

sylvester@sylvester.hu

Tel. /Fax: +36 1 363 26 12

1149 Budapest, Pillangó park 3-5.

Szeretettel köszöntjük az iskola vezetősége, tanári kara és fenntartója,
a Dunamelléki Református Egyházkerület nevében!

Közösségi szolgálat

2014-10-28

 „Amit akartok azért, hogy az emberek tiveletek cselekedjenek,
mindent ti is úgy cselekedjetek azokkal.” (Máté evangéliuma 7.12)

 

 

Kedves Látogató!

Alább rövid tájékoztatót olvashat iskolánk diákjai számára szervezett közösségi szolgálatról, a Sylvester mentálhigiénés és személyiségfejlesztő, közösségi szolgálat projektről.

„ Aki másokat felüdít, maga is felüdül” ( Példabeszédek 11.25)

 

Mint köztudott, a Köznevelési törvény (2011) előírja a tanulók számára az 50 órás közösségi szolgálat teljesítését, ami 2016-tól az érettségire való bocsátás feltétele.

Iskolánkban a közösségi szolgálat szervezése 2013. augusztusában kezdődött.

Tanulóink a diakónia-ápolástan fakultáció 20 éves munkájának eredményeként kialakult kapcsolatrendszerből 13 gyakorlati terep közül választhattak.

Két előkészítő órával kezdtük a projektmunkát. Az első órán a gyakorlati terepek megismerésére és a választásra adtunk lehetőséget, a második órán a tanulók megismerkedhettek jelenlegi kompetenciáikkal elsősegélynyújtásból, a betegvizsgálattal és az eszméletlen sérült stabil oldalfektetésével.

Tanár kollégáim segítségével első alkalommal elkísértük a tanulókat szolgálati helyükre, majd a gyakorlati terepekkel szívélyes segítségükkel tartottam a kapcsolatot.

Minden tanévben két-három 10. évfolyamos osztály csatlakozik a közösségi szolgálati programhoz, hogy teljesítse a törvényileg előírt 50 órát és méltóképpen felkészüljön október 10-e körül megrendezésre kerülő projektbemutatóra, ahol bemutathatja közösségi szolgálatának helyszínét és szolgálatának örömeit.

A legjobb bemutatót elkészítő páros lehetőséget kap a Református Pedagógiai Intézet Iskolai Közösségi Szolgálati Workshop programján való részvételre, bemutatójának előadására és igazgatói engedéllyel a az iskola és a Református Pedagógiai Intézet honlapján való megjelenésre!!

.

Cél: Tanulóink kompetencia határainak megismertetése, tudatosítása, fejlesztése az érettségihez szükséges közösségi szolgálat keretében.

A közösségi szolgálat fejleszti a tanulók következő kompetenciáit: kritikus gondolkodás, érzelmi intelligencia, önbizalom, felelősségvállalás, állampolgári kompetencia, felelős döntéshozatal, hiteles vezetői készségek, szociális érzékenység, társadalmi felelősségvállalás, kommunikációs készség, együttműködés, empátia, konfliktuskezelés, problémamegoldás.

Tanulóink igényei szerint fokozatosan növeljük a közösségi szolgálat válaszható helyszíneinek számát!

További tájékozódáshoz ad lehetőséget: a www.kozossegi.ofi.hu

Kenézné Ádám Zsuzsa, a közösségi szolgálat vezető koordinátora