Sylvester János Református Gimnázium és Szakgimnázium

acebook

sylvester@sylvester.hu

Tel. /Fax: +36 1 363 26 12

1149 Budapest, Pillangó park 3-5.

Szeretettel köszöntjük az iskola vezetősége, tanári kara és fenntartója,
a Dunamelléki Református Egyházkerület nevében!

Bemutatkozás

2014-10-29

Szeretettel köszöntjük a Gimnázium vezetősége, tanári kara és fenntartója, a Dunamelléki Református Egyházkerület nevében, amikor a rólunk szóló ismertetőt olvassa. Engedje meg, hogy néhány összefoglaló szóval bemutassuk Önnek iskolánkat és megpróbáljunk képet adni mindennapi munkánkban megnyilatkozó céljainkról és értékrendünkről.


Gimnáziumunkat egyesületi iskolaként indítottuk el 1997-ben. Alapítója és fenntartója a Protestáns Gimnázium Egyesület volt, melyet hosszabb ideje együtt dolgozó tanárok hívtak életre 1996-ban. 2004 óta a fenntartói feladatot az Egyesület által létrehozott Protestáns Gimnázium Alapítvány látta el. 2012 szeptemberétől a gimnáziumunk a református egyház által fenttartott közoktaási intézmények sorát gazdagítja, megérkezett abba a szellemi, lelki közösségbe, ahová mindig is tartozott vállalt értékrendjével.


Diákjaink számára keresztény szellemű nevelést és ennek keretében korszerű képzést és műveltséget kívánunk nyújtani. Elsősorban a bibliai alapokra és a magyar protestantizmus pedagógiai hagyományaira támaszkodunk. Célunk segítséget nyújtani az életbe induló fiataloknak abban, hogy eligazodjanak saját életük, nemzetük és a világ alapvető kérdéseiben, s e hazában és saját egyházukban találják meg feladatukat, a szolgálat, felelősség és a tisztesség útján járva.


Köszönjük érdeklődését, s reméljük, személyesen is köszönthetjük Önt iskolánk falai között.