Sylvester János Református Gimnázium és Szakgimnázium

acebook

sylvester@sylvester.hu

Tel. /Fax: +36 1 363 26 12

1149 Budapest, Pillangó park 3-5.

Szeretettel köszöntjük az iskola vezetősége, tanári kara és fenntartója,
a Dunamelléki Református Egyházkerület nevében!

A diakóniai képzés története a Sylvesterben

2016-01-12

„Amit akartok azért, hogy az emberek tiveletek cselekedjenek, mindent ti is úgy cselekedjetek azokkal.” (Máté evangéliuma 7:12)

 

              A Baár- Madas Református Gimnáziumban dr. Bibó István igazgatósága idején, 1992-ben kezdődött a diakónia-ápolástan fakultáció szervezése a Bethesda Gyermekkórház főigazgatójának, dr. Dizseri Tamásnak a támogatásával. Az első diákok 1994-ben tettek érettségi záróvizsgát ebből a komplex tárgyból. A kétszintű érettségi vizsgarendszerben a Sylvester János Protestáns Gimnáziumban 2003-ban vált ez a tantárgy egyedileg akkreditált választható érettségi tantárggyá. Mind az akkreditáció sikere, mind a tanulók felkészítése Kenézné Ádám Zsuzsanna tanárnő áldozatos munkájának köszönhető.

Ez a tény az iskolát a budapesti diakónia-ápolástan érettségi vizsgaközpontjává tette, aminek következtében, továbbá a Magyar Vöröskereszttel történt együttműködési megállapodás alapján 2006-tól diákjaink és vendégtanulóként Budapest többi – elsősorban a történelmi egyházak fenntartása alatt álló ­- középiskolájából érkezett tanulók az érettségi vizsgára, ill. félévi beszámolókra való készüléssel egyidejűleg Magyar Vöröskereszt elsősegélynyújtás, babysitter- au pair és házi gondozó vizsgáit is teljesíthették.

Az érettségi vizsgaszabályzat módosulása következtében megszűnt az akkreditált vizsgatárgyak választhatósága. Fenntartónk, a Magyarországi Református Egyház Dunamelléki Egyházkerülete és az iskola vezetősége Kocsis Imre Antal igazgatósága alatt változatlanul fontosnak és szükségesnek tartja a diakóniai lelkület és szakmaiság jelenlétét az iskolában.  Ennek következtében 2013-tól diakóniai szakközépiskolai osztályokat indítottunk, amelyek a szociális és az egészségügyi ágazati érettségire és ezen ágazatok egyes szakmáira készítenek fel.

A 2016/17-es tanévtől a szakképzési törvény változása miatt ezt a feladatot a szakgimnáziumi osztályokban látjuk el.

A gimnáziumi osztályok diákjai és a vendégtanulók számára továbbra is lehetőséget nyújtunk a diakónia-ápolástan fakultáció folytatásaként diakónia-gondozástan élménypedagógiai programban való részvételre. Ez a korábbi lehetőségeken kívül azzal is jár, hogy ajánlást adunk a Református Zsinati Iroda Missziós Év pályázatához, melynek keretében a tanulók az általuk tanult nyelvek területén, Németországban, Angliában stb. végezhetnek egy éves missziói szolgálatot. (Ezzel a lehetőséggel természetesen a szakgimnáziumi osztályok tanulói is élhetnek.)

Iskolánk diakóniai képzéseihez kapcsolódva lehetőséget kaptunk a Siketek, és Nagyothallók Országos Egyesületétől, hogy diákjaink és tanáraink kedvezményesen (- 50%) mélyedhetnek el a jelnyelvi képzésekben, a hallássérült és nem beszélő, afáziás emberekkel történő kommunikációs diszkrepancia feloldásának megvalósításában.

Tanulóink heti egyszeri képzési délutánokon az érettségivel egyidejűleg eljuthatnak a B2 szintig, amely szükséges a SINOSZOS jelnyelvi tolmács OKJ-s képzéshez. Ezzel a lehetőséggel minden diákunk, minden szakképesítésünk értékesebbé válik hazánkban, és az Európai Unióban is.

Végül, de nem utolsó sorban tájékoztatni kívánjuk kedves Látogatóinkat, hogy a Sylvester János Gimnázium és Szakgimnáziumban a törvényileg előírt közösségi szolgálat szervezése is szorosan kapcsolódik a diakóniai szolgálathoz, ill. tanulmányokhoz.