Sylvester János Református Gimnázium és Szakgimnázium

acebook

sylvester@sylvester.hu

Tel. /Fax: +36 1 363 26 12

1149 Budapest, Pillangó park 3-5.

Szeretettel köszöntjük az iskola vezetősége, tanári kara és fenntartója,
a Dunamelléki Református Egyházkerület nevében!

Diakónia-gondozástan program

2016-01-15

„ Amit akartok azért, hogy az emberek tiveletek cselekedjenek, mindent ti is úgy cselekedjetek azokkal.” / Máté evangéliuma 7.12 /

Tisztelt Látogató!

Tájékoztatást olvashat a Diakónia – gondozástan élménypedagógiai programunkról

A program célja: Képesek legyenek tanítványaink a jövő harmonikus családját létrehozni, ápolni, gondozni, ahol békében, a nehézségeket is leküzdve, a boldogság forrásokat keresve élnek gyermekek, szülők és az idős ember is érték mindenki számára.

A célcsoport: gimnázium, szakgimnázium, szakközépiskola  10- 11. évfolyam

A csoport létszáma: max. 16 fő egy évfolyamon

A jelentkezés feltétele: személyes indíttatás, érdeklődés

Az évek folyamán ( 1999-től) a motiválás módjai a következők voltak:  diakóniai szombatokon való részvétel lehetősége (vak gyermekek, értelmi-, és mozgássérültek, idősek látogatása ); segítőszolgálat a XIV. kerület nyugdíjasházaiban; elsősegélynyújtás tanfolyam; fényképtablók készítése, iskolaújság, személyes beszélgetés, szülők tájékoztatása levélben, szülői értekezleten, tanulók tájékoztatása.

A program óraszáma: 264 óra (224 óra + egy hetes nyári gyakorlat: 40 óra ) két tanéven át

Hétfői napokon 15.15.-16.45-ig a Sylvester János Református Gimnáziumban vagy a Bethesda Gyermekkórházban, kéthetente váltva.

Havonta egy szombaton (tanév elején megadott időpontokkal ) 8.30-15.30.-ig gyakorlat különböző terepeken. A négy félév során hat szociális intézménnyel ismerkednek meg tanulóink, mellyel segíteni kívánjuk pályaválasztásukat.

A program résztémái: Elsősegélynyújtás; gyermekegészségtan; gyermekgondozás; az egészséges idős ember; szociális alapismeretek; idősek gondozása, ápolása; lelkigondozás; önismereti játékok; stresszoldó módszerek;

Beszámolók: egészségtanból folyamatosan, félévenként elméleti és gyakorlati ismeretekből  a gyakorlati terepeken

Mindkét évfolyamon folyamatosan élménynapló vezetését kérjük, melyben a napi segítségnyújtási élményeikről számolnak be a tanulók.

Első évfolyamon a Magyar Vöröskereszt elsősegélynyújtás vizsgája,

Második évfolyamon: a Magyar Vöröskereszt Baby-sitter és házi gondozói vizsgája

Az évközi és nyári gyakorlat óraszámaiból az aktuális törvények szerinti óraszámot a gyakorlati terepekkel történő együttműködési megállapodás alapján iskolai közösségi szolgálatba is beszámítjuk.

Szeretnénk, ha tanulóink tanulmányaik során felkészülnének a családi életben várható helyzetekre, felismernék saját feladatukat a család megőrzésében, megerősítésében, sőt elhívatottságukkal hozzájárulnának

dr. Szabó Aladár gondolatainak megvalósításához.

„…törekedjünk arra, hogy az égi tűz tovább terjedjen, s mindenfele felkeltse az érdeklődést. Különösen az alázatosság és szolgálat lelkének kellene ismét tovább terjednie, hogy az emberek, ha nem is diakonisszák, mégis az Úrnak szolgáivá és szolgálóivá lennének. Hadd hassa át a mi magyar társadalmunkat olyan szellem, hogy ne azt kérdeznék az emberek: ”mit vehetek el mástól”, hanem, hogy „mit tehetek én másért?”

(Dr. Szabó Aladár (1862-1944) a Filadelfia Diakonissza Egylet elnökeként 1908-ban írta ezeket a sorokat a „Filadelfia Híradójában”.)