Sylvester János Református Gimnázium és Szakgimnázium

sylvester@sylvester.hu

Tel. /Fax: +36 1 363 26 12

1149 Budapest, Pillangó park 3-5.

Szeretettel köszöntjük az iskola vezetősége, tanári kara és fenntartója,
a Dunamelléki Református Egyházkerület nevében!

Tanáraink

Beluszky Tamás

Tantárgyak

történelem

Osztály

-

Bisztrai Anna

Tantárgyak

angol

Osztály

-

Bognár Barnabásné

Tantárgyak

testnevelés

Osztály

10.c

E-mail

bnonesz@gmail.com

Bokor Gyöngyi

Tantárgyak

angol

Osztály

9.b

E-mail

gy.a.bokor@gmail.com

Borsosné Kálmán Outi

Tantárgyak

angol

Osztály

9.ny

E-mail

sylvester@sylvester.hu

Bossányi Éva

Tantárgyak

szakmai

Osztály

-

E-mail

ebossanyi@gmail.com

Burján László

Tantárgyak

pedagógiai asszisztens

Osztály

-

E-mail

laciburjan@hotmail.com

Bödecs Anna

Tantárgyak

pszichológus

Osztály

-

E-mail

anna.bodecs@gmail.com

Csatári Ildikó

Tantárgyak

pszichológus, szakmai

Osztály

-

E-mail

zalane@freemail.hu

Czapp Enikő

Tantárgyak

református hittan

Osztály

-

E-mail

czappeni@freemail.hu

Dr. Máté Lajos

Tantárgyak

informatika

Osztály

-

E-mail

mate.lajos.dr@gmail.com

Dr. Rimóczi Imréné

Tantárgyak

kémia

Osztály

-

E-mail

rimildi@gmail.com

Dr. Verebicsné Siklósi Erika

Tantárgyak

matematika

Osztály

-

E-mail

erikasiklosi@gmail.com

Dr. Zólyomi Zoltánné

Tantárgyak

latin

Osztály

-

E-mail

kata.zolyomi@gmail.com

Halápiné Poór Andrea

Tantárgyak

német

Osztály

-

E-mail

andrea.poor@hotmail.com

Huszákné Vendégh Andrea

Tantárgyak

angol, magyar

Osztály

11.c

Héda Zsófia

Tantárgyak

gyógytestnevelés

Osztály

-

E-mail

hedazsofia@gmail.com

Iselstöger Nóra

Tantárgyak

magyar

Osztály

11.b

E-mail

iselstoger@gmail.com

Jakabné Bencze Noémi

Tantárgyak

matematika

Osztály

-

Jekliné Pintér Zsuzsanna

Tantárgyak

német

Osztály

10.b

E-mail

pinter021@gmail.com

Juhász Imre

Tantárgyak

magyar

Osztály

11.a

E-mail

bobibend@gmail.com

Juhász Pál Balázs

Tantárgyak

katolikus hittan

Osztály

-

E-mail

juhaszpalbalazs@gmail.com

Jánosiné Czike Klára

Tantárgyak

fizika

Osztály

-

Kenézné Ádám Zsuzsanna

Tantárgyak

diakónia, mentálhigiéné, fejlesztő pedagógia, integrált kézilabda

Osztály

12.c

E-mail

kenezzsu@gmail.com

Koczó Pál

Tantárgyak

iskolalelkész, református hittan

Osztály

-

E-mail

sadlik@freemail.hu

Kopócsy Judit

Tantárgyak

szövés

Osztály

-

E-mail

kopocsyj@gmail.com

Kovács Krisztina

Tantárgyak

katolikus hittan

Osztály

-

Kőszegi Júlia

Tantárgyak

olasz

Osztály

12.b

E-mail

julia.koszegi@gmail.com

Kőváriné Kalmár Krisztina

Tantárgyak

magyar, latin

Osztály

10.a

E-mail

konyvtar.sylvester@gmail.com

Nemcsics Endréné Tóth Márta

Tantárgyak

fejlesztő pedagógus

Osztály

-

E-mail

m.nemcsics@gmail.com

Porcsalmy Balázs

Tantárgyak

ének-zene

Osztály

-

Rideg Gyula

Tantárgyak

szakmai

Osztály

-

E-mail

rideg.gyula@bethesda.hu

Rujpné Pártos Boglárka

Tantárgyak

matematika, fizika

E-mail

partosbogi@gmail.com

Róka Szabolcs

Tantárgyak

biológia, földrajz

Osztály

12.a

E-mail

roka.szabolcs@gmail.com

Simó Márta

Tantárgyak

szakmai

Osztály

-

E-mail

simo.marta0612@gmail.com

Sipos Zoltán

Tantárgyak

szakmai

Osztály

-

E-mail

sipizoli82@gmail.com

Szabó Melinda

Tantárgyak

testnevelés

Osztály

7.a

E-mail

melindacsibe@gmail.com

Szelestei-Zombai Krisztina

Tantárgyak

angol

Osztály

8.a

E-mail

zombai.krisztina@freemail.hu

Takács Tímea

Tantárgyak

angol

Osztály

9.a

E-mail

eftimea@gmail.com

Tamasi Tibor

Tantárgyak

matematika

Osztály

-

Tolnai-Kiss Anita

Tantárgyak

szakmai

Osztály

-

E-mail

tolnaikissanita@gmail.com

Verebélyiné Váczi Katalin

Tantárgyak

német

Osztály

-