Sylvester János Református Gimnázium és Szakgimnázium

acebook

sylvester@sylvester.hu

Tel. /Fax: +36 1 363 26 12

1149 Budapest, Pillangó park 3-5.

Szeretettel köszöntjük az iskola vezetősége, tanári kara és fenntartója,
a Dunamelléki Református Egyházkerület nevében!

Szakgimnáziumi osztályok

2016-01-15

„Amit akartok azért, hogy az emberek tiveletek cselekedjenek, mindent ti is úgy cselekedjetek azokkal.”
/ Máté evangéliuma 7.12 /


 

                    Kedves Látogatónk!

 

Alább rövid tájékoztatót olvashat a  2016/17-es tanévtől induló diakóniai szakgimnáziumi osztályokról.

A diakóniai szakgimnáziumi osztályokban tanulóink már a 9. évfolyamon  választanak szociális és egészségügyi ágazati képzés között.

A 9-12. évfolyamon az érettségire történő felkészítés folyik. A közismereti tantárgyak mellett hittant és szakmai előkészítő tantárgyakat is tanulnak. Tanulható idegen nyelv az angol és német.

Képzési idő 4+1 év

A 12. évfolyam végén négy közismereti tantárgyból és a választott szakmai tárgyból tesznek a tanulók érettségi vizsgát.

13. évfolyamon a következő szociális vagy egészségügyi szakmák között választhatnak:

Szociális ágazat

Egészségügyi ágazat

Szociális asszisztens

OKJ 54 762 02

Egészségügyi asszisztens

OKJ 54 720 01

Gyermekotthoni asszisztens

OKJ 54 761 01

Gyakorló csecsemő és gyermekápoló

OKJ 52 723 02

Szociális szakgondozó

 OKJ 54 762 03

Gyakorló ápoló

OKJ 52 723 01

 

Ezek a képzések szakmai vizsgával zárulnak a 13. évfolyam végén, érettségi után választhatóan nappali vagy esti tagozaton. Europass bizonyítvány igényelhető.

Diakóniai osztályainkban végzett növendékeinknek lehetőséget és ajánlást adunk Református Zsinati Iroda Missziós Év pályázatához, melynek keretében az általuk tanult nyelvek területén, Németországban, Angliában stb. végezhetnek egy éves missziói szolgálatot.